SELAMAT DATANG KE BLOG NILAM SMK SERI TANJONG. NILAM KE ARAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ABAD KE 21

Monday, 25 April 2016

Posted by PSS@SMKST
| 08:42:00
Program JOM BACA BERSAMA UNTUK 10 MINIT merupakan program kali ke-3 diadakan di seluruh Malaysia dan diadakan di peringkat SMK Seri Tanjong . Pada tahun 2016, program ini telah dilaksanakan pada 25 APRIL 2016, pada pukul 11.00 hingga 11.20 pagi. Program ini telah bermula dari tahun 2014. Ia merupakan langkah membentuk masyarakat ke arah memupuk minat membaca walaupun dalam tempoh yang singkat (10 minit). Ia adalah sebuah inisiatif membaca di bawah kelolaan Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Se-Malaysia (MPAM), bersama-sama Kerajaan meningkatkan tabiat atau budaya membaca di kalangan masyarakat. Program ini dilaksanakan SECARA SERENTAK di seluruh negara mengikut cadangan tarikh yang ditetapkan oleh MAJLIS PENGARAH_PENGARAH PERPUSTAKAAN AWAM SE-MALAYSIA (MPAM) dengan konsep Berhenti Sebentar dan Membaca Bersama Selama 10 Minit.

OBJEKTIF PROGRAM
2.1 Sebagai usaha ke arah membudayakan inisiatif membaca dengan tujuan menjadikan perpustakaan sebuah organisasi yang relevan dalam pendidikan selepas waktu persekolahan (school after school).

2.2 Mewujudkan sinergi yang cekap antara 14 perpustakaan awam negeri seluruh Malaysia dengan pihak Jabatan Pelajaran, jabatan dan agensi lain di peringkat negeri dan nasional dalam merangka proses pembelajaran sepanjang hayat yang holistik.

2.3 Melahirkan masyarakat generasi muda yang mencintai ilmu, berakhlak mulia, mentaati agama dan berkemahiran yang tinggi.Buku Pelawat

NILAM SMK SERI TANJONG